1104 1963 1141 1350 1382 1670 1505 1053 1322 1208 1474 1854 1682 1783 1270 1663 1240 1364 1424 1653 1372 1751 1333 1844 1093 1862 1463 1924 1555 1040 1284 1199 1329 1907 1278 1560 1883 1527 1116 1871 1422 1777 1449 1028 1407 1829 1773 1217 1593 1856 1684 1521 1728 1782 1419 1053 1385 1725 1530 1838 1824 1630 1696 1699 1971 1159 1971 1221 1729 1542 1656 1988 1425 1875 1467 1893 1380 1886 1369 1363 1139 1995 1203 1808 1218 1078 1945 1914 1779 1324 1502 1535 1739 1958 1005 1447 1844 1254 1657
BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Autistic disorder
ผลการค้นหา เลขเรียก
เรื่องธรรมดาของ ออทิสติก
   จิตติรัตน์ พุกจินดา / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM203.5
จ426ร 2545 
พัฒนาการบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก ตามแนวทางป้าหมอเพ็ญ
   ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM203
ด437 2545 
ผมคือออทิสติก
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203
ส644ผ 2545 
กิจกรรมการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
   ผดุง อารยะวิญญู / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM203.5
ผ179ก 2551 
กิจกรรมการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
   ผดุง อารยะวิญญู / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ผ179ก 2551 
ช่วยลูกออทิสติก : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ไม่ยอมแพ้
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
618.928982
อ462ช
WM203.5
อ833ช 2545 
อัจฉริยะ "ออทิสติก" = Autistic genius
   เมธาวี ปาลิวนิช / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ม735อ 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library