เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ.
 ISBN 9789748533919
 ผู้แต่ง อุมาพร ตรังคสมบัติ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Family therapy and family counseling
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์, 2561
 เลขเรียก WM420 อ846จ
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 416 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: สารบัญ: ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัว
--ครอบครัวคืออะไร
--ทฤษฏีระบบและระบบครอบครัว
--วงจรชีวิตและการปรับตัวของครอบครัว
--การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว
--ครอบครัวกับสุขภาพจิต
--ครอบครัวไทย:ปัญหาและแนวทางแก้ไข
--ตอนที่ 2 จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว
--จิตบำบัดครอบครัวคืออะไร
--แนวคิดพื้นฐานของจิตบำบัดครอบครัว
--หลักการทำจิตบำบัด --การประเมินครอบครัว --เทคนิคการทำจิตบำบัด --ตอนที่ 3 ปัญหาที่น่าสนใจ --ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก --ปัญหาวัยรุ่น --การหย่าร้าง --ความรุ่นแรงในครอบครัว --การพยายามฆ่าตัวตาย --การติดสารเสพติด --การเจ็บป่วยทางกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ --การเจ็บป่วยโรคร้ายแรงและการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว-- โรคจิตเภท --การรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 หัวเรื่อง การวางแผนครอบครัว--ไทย.
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษาครอบครัว.
 หัวเรื่อง ครอบครัว--สุขภาพและอนามัย.
 หัวเรื่อง ครอบครัว.
 หัวเรื่อง จิตบำบัด.
 หัวเรื่อง จิตบำบัดครอบครัว.
 หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม.
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษา
 หัวเรื่อง ครอบครัว--การให้คำปรึกษา.
 หัวเรื่อง ครอบครัว--แง่จิตวิทยา.
 หัวเรื่อง ครอบครัวบำบัด.
 ผู้แต่งนิติบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WM420 อ846จ ฉ.1 
  Barcode: 006109
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.10 
  Barcode: 006118
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.2 
  Barcode: 006110
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.3 
  Barcode: 006111
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.4 
  Barcode: 006112
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.5 
  Barcode: 006113
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.6 
  Barcode: 006114
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.7 
  Barcode: 006115
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 กันยายน 2565
  จอง
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.8 
  Barcode: 006116
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.9 
  Barcode: 006117
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อุมาพร ตรังคสมบัติ.]

    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [ครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัด.]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ปัญหาสังคม.]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษา]
    หัวเรื่อง [ครอบครัวบำบัด.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตบำบัดและการใ..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library