เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง จิตวิญญาณ :มิติหนึ่งของการพยาบาล /ทัศนีย์ ทองประทีป
 ISBN 9789740324690
 ผู้แต่ง ทัศนีย์ ทองประทีป
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 เลขเรียก WM100 ท365จ 2552
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 245 หน้า ; 21 ซม
 หมายเหตุ Partial Contents: ศิลปะการดูแลด้ายจิตวิญญาณ
-- บทบาทพยาบาท: การทบทวนเรื่องราวชีวิต
--การส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
-- การพยาบาลด้านจิตวิญญาณกับกระบวนการพยาบาล
-- จิตวิญญาณ: การค้นหาความหมายของชีวิตและการเจ็บป่วย ; มิติหนึ่งของการพยาบาล
-- การพยาบาลมิติจิตวิญญาณในผู้ป่วยแต่ละวัย
-- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมิติวิญญาณ
-- การวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการดูแลด้านจิตวิญญาณ
-- Nurse s role: spiritual care at the end-of-life
-- Essential elements ofspirituality among rural Thai elders
 หัวเรื่อง การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ
 หัวเรื่อง การแพทย์แบบพหุลักษณ์
 หัวเรื่อง บริการทางการแพทย์--แง่ศาสนา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WM100 ท365จ 2552 ฉ.1 
  Barcode: 026269
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM100 ท365จ 2552 ฉ.2 
  Barcode: 026270
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM100 ท365จ 2552 ฉ.3 
  Barcode: 026271
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM100 ท365จ 2552 ฉ.4 
  Barcode: 026272
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทัศนีย์ ทองประทีป]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ]
    หัวเรื่อง [การแพทย์แบบพหุลักษณ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตวิญญาณ มิติหน..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library