เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์/วัชรีพร อ่อนสด
 ผู้แต่ง วัชรีพร อ่อนสด
 พิมพลักษณ์ นครสวรรค์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์, 2548
 เลขเรียก WM100 ว414ค 2548
 รูปเล่ม 109 หน้า
 หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 หัวเรื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 หัวเรื่อง ภาวะสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง วัยรุ่น
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
WM100 ว414ค 2548 ฉ.1 
  Barcode: 018194
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. งานวิจัย
งานวิจัย
WM100 ว414ค 2548 ฉ.2 
  Barcode: 018195
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. งานวิจัย
งานวิจัย
WM100 ว414ค 2548 ฉ.3 
  Barcode: 019167
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. งานวิจัย
งานวิจัย
WM100 ว414ค 2548 ฉ.4 
  Barcode: 019168
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วัชรีพร อ่อนสด]

    หัวเรื่อง [การเรียนรู้ด้วยตนเอง]
    หัวเรื่อง [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์]
    หัวเรื่อง [วัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว่..


 Copyright 2021. Bcnsprnw @Library