1708 1217 1441 1000 1716 1361 1734 1393 1424 1665 1950 1058 1612 1838 1002 1835 1827 1686 1773 1772 1306 1011 1798 1872 1858 1810 1002 1004 1724 1135 1925 1437 1022 1019 1810 1284 1926 1155 1701 1946 1564 1365 1624 1181 1210 1073 1287 1888 1633 1104 1699 1558 1684 1347 1740 1942 1047 1870 1675 1018 1367 1021 1602 1964 1815 1677 1455 1137 1948 1522 1777 1992 1770 1496 1912 1330 1606 1934 1260 1443 1965 1588 1354 1558 1209 1991 1544 1811 1843 1759 1821 1034 1440 1636 1866 1775 1198 1250 1088 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ปีการศึกษา 2549 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ/พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
 ผู้แต่ง พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
 พิมพลักษณ์ พิษณุโลก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, 2551
 เลขเรียก (หาบนชั้น) วจ.WY18.5 พ172ป
 รูปเล่ม 131 หน้า
 หัวเรื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 หัวเรื่อง การสอบ--ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล--วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ.WY18.5 พ172ป ฉ.1 
  Barcode: 027804
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พจนา ปิยะปกรณ์ชัย]

    หัวเรื่อง [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยที่มีผลต่อผ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library