เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์=Competencies of registered nurses./สภาการพยาบาล
 ISBN 9789748008202
 ผู้แต่งนิติบุคคล สภาการพยาบาล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Competencies of registered nurses
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์, 2553
 เลขเรียก WY85 ส226ส
 รูปเล่ม 50 หน้า: 21ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาล--สมรรถนะ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY85 ส226ส ฉ.1 
  Barcode: 18722
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.10 
  Barcode: 22743
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.11 
  Barcode: 22744
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.12 
  Barcode: 22745
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.13 
  Barcode: 22746
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.2 
  Barcode: 18723
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.3 
  Barcode: 18724
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.4 
  Barcode: 18725
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.5 
  Barcode: 18726
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.6 
  Barcode: 18873
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.7 
  Barcode: 18876
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.8 
  Barcode: 22741
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.
บนชั้น
  ขอยืม
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY85 ส226ส ฉ.9 
  Barcode: 22742
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล สมรรถนะ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สมรรถนะผู้ประกอบ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library