เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีควยามพิการ กรณีศึกษาจากเครือข่ายภาคีสุขภาพ/บุญสืบ โสโสม และคณะ
 ผู้แต่ง บุญสืบ โสโสม
 พิมพลักษณ์ สระบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท, 2555
 เลขเรียก (หาบนชั้น) วจ.HV1559.T5 บ591ก
 รูปเล่ม 102 หน้า : ตาราง
 หมายเหตุ รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง คนพิการ--การสร้างเสริมสุขภาพ--วิจัย
 หัวเรื่อง การบริการสุขภาพ--คนพิการ--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม สุจินตนา พันธ์กล้า
 ผู้แต่งร่วม ประมวล ทองตะนุนาม
 ผู้แต่งร่วม สุมาลี เอี่ยมสมัย
 ผู้แต่งร่วม วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี
 ผู้แต่งร่วม วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง
 ผู้แต่งร่วม จรูญศรี ทองมาก
 ผู้แต่งร่วม รัตนา เหมือนสิทธิ์
 ผู้แต่งร่วม อรธิรา บุญประดิษฐ์
 ผู้แต่งร่วม อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ
 ผู้แต่งร่วม กันตา ดีเติม
 ผู้แต่งร่วม กฤษณ์ขจร เจริญลาภ
 ผู้แต่งร่วม ประภาส เซ่งมาก
 ผู้แต่งร่วม นงลักษณ์ สิงห์ทุม
 ผู้แต่งนิติบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ.HV1559.T5 บ591ก ฉ.1 
  Barcode: 031713
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วิจัย
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญสืบ โสโสม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระบวนการพัฒนาชุม..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library