1111 1070 1706 1054 1653 1556 1915 1578 1132 1922 1758 1784 1760 1828 1804 1618 1071 1605 1309 1495 1791 1300 1408 1236 1865 1046 1915 1040 1157 1596 1853 1876 1904 1701 1140 1174 1247 1637 1352 1195 1031 1839 1071 1621 1747 1190 1431 1524 1547 1546 1420 1618 1195 1322 1128 1764 1758 1105 1480 1058 1942 1826 1314 1707 1574 1548 1974 1661 1421 1716 1500 1708 1081 1087 1538 1789 1394 1853 1964 1569 1813 1532 1282 1956 1176 1251 1151 1934 1773 1795 1167 1791 1197 1269 1203 1699 1955 1803 1424 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการของสังคมในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 13/นภาดล สีหพันธุ์, ปาริชาต รัตนราช และไพรวัลย์ โคตรตะ
 ผู้แต่ง นภาดล สีหพันธุ์, ปาริชาต รัตนราช และไพรวัลย์ โคตรตะ
 พิมพลักษณ์ 2555
 เลขเรียก (หาบนชั้น) วจ.WY18.5 น196ค
 รูปเล่ม 100 แผ่น
 ผู้แต่งร่วม ปาริชาต รัตนราช, ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ร่วมวิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. งานวิจัย
งานวิจัย
วจ.WY18.5 น196ค  
  Barcode: 033087
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วิจัย
บนชั้น

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คุณลักษณะของพยาบา..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library