เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช /อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ISBN 9789740328612
 ผู้แต่ง อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 เลขเรียก WY160 อ332ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
 รูปเล่ม 387 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents: นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบลจิตเวช แนวคิดและการปฏิบัติ - - มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล - - การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง - - ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ - - การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว - - การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท - - การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน - - การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน - - กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 หัวเรื่อง การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง สุขภาพจิต--การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 อ332ก ฉ.1 
  Barcode: 033241
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.10 
  Barcode: 036279
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.11 
  Barcode: 036280
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.12 
  Barcode: 036281
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.13 
  Barcode: 036282
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.14 
  Barcode: 036283
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.15 
  Barcode: 036284
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.16 
  Barcode: 036285
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.17 
  Barcode: 036286
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.18 
  Barcode: 036287
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.19 
  Barcode: 036288
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.2 
  Barcode: 033242
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.20 
  Barcode: 036289
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.21 
  Barcode: 036290
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.22 
  Barcode: 036291
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.23 
  Barcode: 036292
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.24 
  Barcode: 036293
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.25 
  Barcode: 036294
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.26 
  Barcode: 036295
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.27 
  Barcode: 036296
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.28 
  Barcode: 036297
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.29 
  Barcode: 036298
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.3 
  Barcode: 033243
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.30 
  Barcode: 036299
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.31 
  Barcode: 036300
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.32 
  Barcode: 036301
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.33 
  Barcode: 036302
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.34 
  Barcode: 036303
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.35 
  Barcode: 036304
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.36 
  Barcode: 036305
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
31. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.37 
  Barcode: 036306
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.4 
  Barcode: 033244
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.5 
  Barcode: 033245
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
34. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.6 
  Barcode: 033246
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.7 
  Barcode: 033247
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.8 
  Barcode: 033406
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 อ332ก ฉ.9 
  Barcode: 036278
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสุขภาพจ..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library