เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1 = Psychiatricnursing : to practice (Volume I) /ขวัญพนมพร ธรรมไทย
 ISBN 9789746725705
 ผู้แต่ง ขวัญพนมพร ธรรมไทย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Psychiatric nursing : to practice (Volume I)
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
 เลขเรียก WY160 ข269ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม ก-ง, 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ Contents: การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ - - การพยาบาลผู้ที่มีความบกพร่องทางเพศ ผิดปกติทางเพศ และปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ - - การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ - - การพยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวลและความเครียดผิดปกติ - - การพยาบาลผู้ที่มีอาการผิดปกติทางกายจากสาเหตุทางจิตใจ - - การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติในการปรับตัว
 หัวเรื่อง การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง สุขภาพจิต--การพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 ข269ก ฉ.1 
  Barcode: 033889
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.10 
  Barcode: 036174
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.11 
  Barcode: 036175
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.12 
  Barcode: 036176
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.13 
  Barcode: 036177
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.14 
  Barcode: 036178
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.15 
  Barcode: 036179
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.16 
  Barcode: 036180
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.17 
  Barcode: 036181
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.18 
  Barcode: 036182
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.19 
  Barcode: 036183
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.2 
  Barcode: 033890
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.20 
  Barcode: 036184
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.21 
  Barcode: 036185
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.22 
  Barcode: 036186
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.23 
  Barcode: 036187
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.24 
  Barcode: 036188
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.25 
  Barcode: 036189
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.26 
  Barcode: 036190
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.27 
  Barcode: 036191
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.28 
  Barcode: 036192
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.29 
  Barcode: 036193
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.3 
  Barcode: 033891
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.30 
  Barcode: 036194
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.4 
  Barcode: 033892
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.5 
  Barcode: 033893
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.6 
  Barcode: 036170
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.7 
  Barcode: 036171
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
29. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.8 
  Barcode: 036172
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
30. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ข269ก ฉ.9 
  Barcode: 036173
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ขวัญพนมพร ธรรมไทย]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชส..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library