เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.เล่มที่ 1/โดย คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ISBN 9789748377292(ล.1)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาล..., 2553
 เลขเรียก WY100 ว585ค ล.1
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม [15], 159 หน้า ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง การพยาบาล
 หัวเรื่อง การวางแผนการพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 036442
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 036451
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 036452
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 036453
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.13 
  Barcode: 036454
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.14 
  Barcode: 036455
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.15 
  Barcode: 036456
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.16 
  Barcode: 036457
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.17 
  Barcode: 036758
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.18 
  Barcode: 036759
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.19 
  Barcode: 036460
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 036443
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.20 
  Barcode: 036461
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.21 
  Barcode: 039330
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.22 
  Barcode: 039331
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 036444
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 036445
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 036446
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 036447
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 036448
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 036449
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว585ค ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 036450
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การวางแผนการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการวางแผนกา..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library