เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1. Fundamentals of nursing I/บรรณาธิการ, สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และ อภิสรา จังพานิช
 ISBN 9786167741147
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2557.
 เลขเรียก WY100 ก492 ล.1
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 182 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ พื้นฐานการพยาบาล
 หมายเหตุ Contents: บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล 2.บทบาทพยาบาลในการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ 3.การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสุขสบายความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 4.บทบาทพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูสภาพร่างกาย 5.บทบาทพยาบาลกับสัญญาณชีพ 6.การประเมินและการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสารอาหารและน้ำ
 หัวเรื่อง พยาบาล
 หัวเรื่อง การพยาบาล, การบริการ
 ผู้แต่งร่วม สุมาลี โพธิ์ทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม แน่งน้อย สมเจริญ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม อภิสรา จังพานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ก492 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 039816
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 039825
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 039817
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 039818
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 039819
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 039820
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 039821
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 039822
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 039823
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 039824
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►วารสาร
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลพื้นฐาน..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library