เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์ /บุษบา ปันยารชุน
 ISBN 9786163948991
 ผู้แต่ง บุษบา ปันยารชุน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
 เลขเรียก WL330 บ675ส
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 190 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: Functional components and pathways of cranial nerves
--Olfactory nerve (CN I)
-- Optic nerve (CN II)
--Oculomotor nerve (CN III)
-- Trochlear nerve (CN IV)
--Trigeminal nerve (CN V)
-- Abducens nerve (CN VI)
--Facial nerve (CN VII)
-- Vestibulocochlear nerve (CN VIII)
-- Glossopharyngeal nerve (CN IX)
-- Vagus nerve (CN X) --Accessory nerve (CN XI) -- Hypoglossal nerve (CN XII) --Brainstem cranial nerve syndromes
 หัวเรื่อง Nervous System--anatomy & histology
 หัวเรื่อง Cranial Nerves
 หัวเรื่อง ประสาทกายวิภาคศาสตร์
 หัวเรื่อง ประสาทสมอง
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WL330 บ675ส ฉ.1 
  Barcode: 24085
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.10 
  Barcode: 24095
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.2 
  Barcode: 24086
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.3 
  Barcode: 24087
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.4 
  Barcode: 24089
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.5 
  Barcode: 24090
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.6 
  Barcode: 24091
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.7 
  Barcode: 24092
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.8 
  Barcode: 24093
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WL330 บ675ส ฉ.9 
  Barcode: 24094
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุษบา ปันยารชุน]

    หัวเรื่อง [ประสาทกายวิภาคศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ประสาทสมอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เส้นประสาทสมองแล..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library