เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล/รักชนก คชไกร
 ISBN 9786162799433
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 เลขเรียก WY100 ก491
 รูปเล่ม 347 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง สุขภาพ
 หัวเรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ
 หัวเรื่อง การตรวจร่างกาย
 หัวเรื่อง การวินิจฉัยการพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม รักชนก คชไกร
 ผู้แต่งร่วม เวหา เกษมสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ก491 ฉ.1 
  Barcode: 25291
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.10 
  Barcode: 25300
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.11 
  Barcode: 25301
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.12 
  Barcode: 25302
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.13 
  Barcode: 25303
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.14 
  Barcode: 25304
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.15 
  Barcode: 25305
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.16 
  Barcode: 25306
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.17 
  Barcode: 25307
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.18 
  Barcode: 25308
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.19 
  Barcode: 25309
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.2 
  Barcode: 25292
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.20 
  Barcode: 25310
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.21 
  Barcode: 25311
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  จอง
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.22 
  Barcode: 25312
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.23 
  Barcode: 25313
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  จอง
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.24 
  Barcode: 25314
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.25 
  Barcode: 25315
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
19. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.26 
  Barcode: 26068
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
20. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.27 
  Barcode: 26069
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
21. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.28 
  Barcode: 26070
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
22. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.29 
  Barcode: 26071
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.3 
  Barcode: 25293
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
24. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.30 
  Barcode: 26072
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
25. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.31 
  Barcode: 26436
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.32 
  Barcode: 26437
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.33 
  Barcode: 26438
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.34 
  Barcode: 26439
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.35 
  Barcode: 26440
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.36 
  Barcode: 26441
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
31. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.37 
  Barcode: 26442
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.38 
  Barcode: 26443
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.39 
  Barcode: 26444
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
34. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.4 
  Barcode: 25294
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
35. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY100 ก491 ฉ.40 
  Barcode: 26445
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.5 
  Barcode: 25295
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
37. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.6 
  Barcode: 25296
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
38. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.7 
  Barcode: 25297
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
39. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.8 
  Barcode: 25298
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
40. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก491 ฉ.9 
  Barcode: 25299
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การประเมินภาวะสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การตรวจร่างกาย]
    หัวเรื่อง [การวินิจฉัยการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประเมินภาวะสุ..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library