เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1. Fundamentals of nursing I/บรรณาธิการ, สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และ อภิสรา จังพานิช
 ISBN 9786167741147
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561.
 เลขเรียก WY100 ก492 ล.1
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
 รูปเล่ม 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ พื้นฐานการพยาบาล
 หมายเหตุ Contents: บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล 2.บทบาทพยาบาลในการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ 3.การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสุขสบายความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 4.บทบาทพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูสภาพร่างกาย 5.บทบาทพยาบาลกับสัญญาณชีพ 6.การประเมินและการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสารอาหารและน้ำ
 หัวเรื่อง พยาบาล
 หัวเรื่อง การพยาบาล, การบริการ
 ผู้แต่งร่วม สุมาลี โพธิ์ทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม แน่งน้อย สมเจริญ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม อภิสรา จังพานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ก492 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 004862
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 004871
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  จอง
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 004863
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 004864
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 004865
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 004866
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 004867
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 004868
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 004869
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 ธันวาคม 2565
  จอง
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ก492 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 004870
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลพื้นฐาน..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library