1142 1422 1740 1153 1395 1048 1069 1226 1756 1220 1856 1118 1478 1139 1901 1588 1798 1005 1614 1990 1863 1516 1052 1551 1888 1539 1755 1036 1892 1353 1945 1834 1951 1280 1998 1574 1307 1793 1833 1166 1114 1464 1362 1102 1677 1044 1397 1364 1718 1912 1913 1577 1576 1578 1713 1129 1450 1698 1094 1064 1255 1393 1989 2000 1401 1423 1397 1533 1369 1383 1857 1911 1106 1118 1408 1973 1293 1316 1122 1990 1227 1838 1412 1598 1483 1864 1493 1646 1382 1800 1948 1453 1137 1523 1085 1784 1925 1938 1993 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ.
 ISBN 9789748533919
 ผู้แต่ง อุมาพร ตรังคสมบัติ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Family therapy and family counseling
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์, 2561
 เลขเรียก WM420 อ846จ
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 416 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: สารบัญ: ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัว
--ครอบครัวคืออะไร
--ทฤษฏีระบบและระบบครอบครัว
--วงจรชีวิตและการปรับตัวของครอบครัว
--การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว
--ครอบครัวกับสุขภาพจิต
--ครอบครัวไทย:ปัญหาและแนวทางแก้ไข
--ตอนที่ 2 จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว
--จิตบำบัดครอบครัวคืออะไร
--แนวคิดพื้นฐานของจิตบำบัดครอบครัว
--หลักการทำจิตบำบัด --การประเมินครอบครัว --เทคนิคการทำจิตบำบัด --ตอนที่ 3 ปัญหาที่น่าสนใจ --ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก --ปัญหาวัยรุ่น --การหย่าร้าง --ความรุ่นแรงในครอบครัว --การพยายามฆ่าตัวตาย --การติดสารเสพติด --การเจ็บป่วยทางกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ --การเจ็บป่วยโรคร้ายแรงและการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว-- โรคจิตเภท --การรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 หัวเรื่อง การวางแผนครอบครัว--ไทย.
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษาครอบครัว.
 หัวเรื่อง ครอบครัว--สุขภาพและอนามัย.
 หัวเรื่อง ครอบครัว.
 หัวเรื่อง จิตบำบัด.
 หัวเรื่อง จิตบำบัดครอบครัว.
 หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม.
 หัวเรื่อง การให้คำปรึกษา
 หัวเรื่อง ครอบครัว--การให้คำปรึกษา.
 หัวเรื่อง ครอบครัว--แง่จิตวิทยา.
 หัวเรื่อง ครอบครัวบำบัด.
 ผู้แต่งนิติบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WM420 อ846จ ฉ.1 
  Barcode: 006109
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.10 
  Barcode: 006118
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.2 
  Barcode: 006110
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.3 
  Barcode: 006111
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.4 
  Barcode: 006112
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.5 
  Barcode: 006113
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.6 
  Barcode: 006114
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.7 
  Barcode: 006115
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 ตุลาคม 2566
  จอง
9. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.8 
  Barcode: 006116
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM420 อ846จ ฉ.9 
  Barcode: 006117
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อุมาพร ตรังคสมบัติ.]

    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [ครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัด.]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดครอบครัว.]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ปัญหาสังคม.]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษา]
    หัวเรื่อง [ครอบครัวบำบัด.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตบำบัดและการใ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library