เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง กฎหมายสำหรับพยาบาล /โดยแสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร
 ISBN 9786164434998
 ผู้แต่ง แสงทอง ธีระทองคำ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
 เลขเรียก WY32.1 ส961ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
 รูปเล่ม viii ; 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Contents: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
-- ความรับผิดทางอาญากับการปฏิบัติพยาบาล
--ความรับผิดฐานประมาทในการปฏิบัติการพยาบาล
--ความรับผิดทางแพ่งกับการปฏิบัติการพยาบาล
--พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
--ความรับผิดชอบทางการพยาบาลตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
-- กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกับการปฏิบัติการพยาบาล
--คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-- สิทธิผู้ป่วย :ประเด็นทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับพยาบาล
--พยาบาลกับความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครอง
--การปฏิบัติการพยาบาลกับงานด้านนิติเวชศาสตร์ --จริยธรรมกับการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ --การป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
 หัวเรื่อง พยาบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง จรรยาบรรณพยาบาล
 หัวเรื่อง จริยศาสตร์
 หัวเรื่อง การผดุงครรภ์
 ผู้แต่งร่วม ไสว นรสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY32.1 ส961ก ฉ.1 
  Barcode: 008952
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [แสงทอง ธีระทองคำ]

    หัวเรื่อง [จรรยาบรรณพยาบาล]
    หัวเรื่อง [จริยศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การผดุงครรภ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กฎหมายสำหรับพยาบ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library