1800 1611 1536 1998 1680 1986 1536 1446 1732 1892 1077 1543 1022 1017 1514 1023 1321 1338 1696 1868 1577 1812 1611 1385 1270 1499 1219 1813 1103 1740 1098 1931 1399 1276 1604 1471 1998 1293 1539 1952 1956 1157 1492 1416 1800 1212 1921 1317 1411 1414 1737 1195 1166 1343 1167 1515 1744 1297 1642 1832 1870 1340 1187 1109 1251 1614 1408 1723 1298 1281 1359 1588 1469 1339 1599 1553 1214 1259 1550 2000 1893 1790 1422 1876 1578 1185 1953 1041 1658 1532 1551 1725 1978 1166 1352 1329 1780 1546 1631 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 2 /สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ]
 ISBN 9786164436077(ล.2)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2564
 เลขเรียก WS200 ส855ต ล.2
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม xvii, 859หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ Contents: Gastroenterology
-- Cheonatal Cholestasis (ภาวะน้ำดีคั่งในทารกแรกเกิด)
-- Cholestatic Liver Diseases in Children (โรคตับชนิดที่มีน้ำดีคั่งในเด็ก)
-- Gastrointestinal Hemorrhage (ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร)
-- Chronic Abdominal Pain (ปวดท้องเรื้อรัง)
-- Chronic Diarrhea (อุจจาระร่วงเรื้อรัง)
-- Gastroesophageal Reflux Disease (ภาวะกรดไหลย้อน)
-- Genetics
-- Cytogenetics and Chromosomal Disorders.(เซลล์พันธุศาสตร์และโรคพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโชมผิดปกติ)
-- Single-Gene Disorders (โรคยีนเดี่ยว)
-- Birth Defects (ความผิดปกติแต่กำเนิด) -- Inborn Error of Metabolism (โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก) -- Genetic Counseling (การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์) -- Growth/Development -- Enuresis and Encopresis (ปัสสาวะรดและอุจจาระรด) -- Cerebral Palsy (ภาวะสมองพิการ) -- Intellectual Disability (ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา) -- ematology/Oncology -- Thalassemia and Hemoglobinopathy (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย) -- Bone Marrow Failure (โรคไขกระดูกฝ่อ) -- Hemophilia (ฮีโมฟีเลีย)-- Immune Thrombocytopenia -- Thrombosis (ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน) -- Emergency in Pediatric Oncology (ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาในเด็ก) -- Leukemia (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) -- Childhood Lymphoma (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็ก) -- Solid Tumor (มะเร็งชนิดเป็นก้อน) -- Practical Points in Transfusion (เวชปฏิบัติทั่วไปในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด) -- Infectious diseases -- Congenital infections (โรคติดเชื้อแต่กำเนิด) -- Dengue Hemorrhagic Fever (ไข้เลือดออกเดงกี) -- Pulmonary Tuberculosis (วัณโรคปอด) -- HIV/AIDS (โรคติดเชื้อเอชไอวีในเด็กและวัยรุ่น) -- Vaccine Preventable Diseases (โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน) -- Salmonella Infection (โรคติดเชื้อซัลโมเนลล่า) -- Tropical Infectious Diseases (โรคติดเชื้อเขตร้อน) -- Neonatology -- Care of Premature Infants (การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด) -- Perinatal Asphyxia (ภาวะขาดออกซิเจนปริกำเนิด) -- Birth Injuries (การบาดเจ็บระหว่างการคลอด) -- Common Neonatal Respiratory Disorders (ความผิดปกติของระบบหายใจที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด) -- Significant Pulmonary Complications in the Newborn (ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของระบบหายใจในทารกแรกเกิด) -- Neonatal Infections (ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด) -- Intracranial Hemorrhage in Neonates (ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะในทารกแรกเกิด) Noninvasive Ventilation Support in Neonates (การช่วยหายใจแบบไม่รุกรานสำหรับทารกแรกเกิด) vasive Mechanical Ventilation in Neonates (การใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด) -- Common Surgical Problems in Newborn (ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด)
 หัวเรื่อง กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง เด็ก--โรค
 ผู้แต่งร่วม สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 ผู้แต่งร่วม วิฐารณ บุญสิทธิ
 ผู้แต่งร่วม วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 ผู้แต่งร่วม รัตนาวลัย นิติยารมย์
 ผู้แต่งร่วม อัจฉรา สัมบุณณานนท์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WS200 ส855ต ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 009723
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS200 ส855ต ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 009724
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS200 ส855ต ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 009725
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำรากุมารเวชศาสต..


 Copyright 2024. Bcnsprnw @Library