1464 1302 1169 1118 1596 1904 1095 1836 1389 1267 1829 1683 1088 1385 1506 1368 1635 1399 1592 1293 1898 1493 1977 1267 1453 1788 1522 1509 1638 1184 1232 1114 1222 1672 1031 1000 1161 1922 1822 1504 1723 1556 1763 1856 1960 1545 1593 1059 1172 1629 1696 1132 1122 1996 1241 1219 1792 1209 1841 1956 1105 1992 1158 1513 1782 1534 1771 1335 1720 1837 1830 1926 1831 1175 1200 1471 1630 1003 1514 1119 1657 1774 1319 1320 1439 2000 1213 1890 1060 1716 1195 1566 1650 1615 1085 1460 1387 1170 1343 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 3 /สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ]
 ISBN 9786164436077(ล.3)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2564
 เลขเรียก WS200 ส855ต ล.3
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม xvii, 859หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ Contents: Gastroenterology
-- Cheonatal Cholestasis (ภาวะน้ำดีคั่งในทารกแรกเกิด)
-- Cholestatic Liver Diseases in Children (โรคตับชนิดที่มีน้ำดีคั่งในเด็ก)
-- Gastrointestinal Hemorrhage (ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร)
-- Chronic Abdominal Pain (ปวดท้องเรื้อรัง)
-- Chronic Diarrhea (อุจจาระร่วงเรื้อรัง)
-- Gastroesophageal Reflux Disease (ภาวะกรดไหลย้อน)
-- Genetics
-- Cytogenetics and Chromosomal Disorders.(เซลล์พันธุศาสตร์และโรคพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโชมผิดปกติ)
-- Single-Gene Disorders (โรคยีนเดี่ยว)
-- Birth Defects (ความผิดปกติแต่กำเนิด) -- Inborn Error of Metabolism (โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก) -- Genetic Counseling (การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์) -- Growth/Development -- Enuresis and Encopresis (ปัสสาวะรดและอุจจาระรด) -- Cerebral Palsy (ภาวะสมองพิการ) -- Intellectual Disability (ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา) -- ematology/Oncology -- Thalassemia and Hemoglobinopathy (โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย) -- Bone Marrow Failure (โรคไขกระดูกฝ่อ) -- Hemophilia (ฮีโมฟีเลีย)-- Immune Thrombocytopenia -- Thrombosis (ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน) -- Emergency in Pediatric Oncology (ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาในเด็ก) -- Leukemia (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) -- Childhood Lymphoma (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็ก) -- Solid Tumor (มะเร็งชนิดเป็นก้อน) -- Practical Points in Transfusion (เวชปฏิบัติทั่วไปในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด) -- Infectious diseases -- Congenital infections (โรคติดเชื้อแต่กำเนิด) -- Dengue Hemorrhagic Fever (ไข้เลือดออกเดงกี) -- Pulmonary Tuberculosis (วัณโรคปอด) -- HIV/AIDS (โรคติดเชื้อเอชไอวีในเด็กและวัยรุ่น) -- Vaccine Preventable Diseases (โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน) -- Salmonella Infection (โรคติดเชื้อซัลโมเนลล่า) -- Tropical Infectious Diseases (โรคติดเชื้อเขตร้อน) -- Neonatology -- Care of Premature Infants (การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด) -- Perinatal Asphyxia (ภาวะขาดออกซิเจนปริกำเนิด) -- Birth Injuries (การบาดเจ็บระหว่างการคลอด) -- Common Neonatal Respiratory Disorders (ความผิดปกติของระบบหายใจที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด) -- Significant Pulmonary Complications in the Newborn (ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของระบบหายใจในทารกแรกเกิด) -- Neonatal Infections (ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด) -- Intracranial Hemorrhage in Neonates (ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะในทารกแรกเกิด) Noninvasive Ventilation Support in Neonates (การช่วยหายใจแบบไม่รุกรานสำหรับทารกแรกเกิด) vasive Mechanical Ventilation in Neonates (การใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด) -- Common Surgical Problems in Newborn (ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด)
 หัวเรื่อง กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง เด็ก--โรค
 ผู้แต่งร่วม สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 ผู้แต่งร่วม วิฐารณ บุญสิทธิ
 ผู้แต่งร่วม วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 ผู้แต่งร่วม รัตนาวลัย นิติยารมย์
 ผู้แต่งร่วม อัจฉรา สัมบุณณานนท์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WS200 ส855ต ล.3 ฉ.1 
  Barcode: 009726
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
  จอง
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS200 ส855ต ล.3 ฉ.2 
  Barcode: 009727
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WS200 ส855ต ล.3 ฉ.3 
  Barcode: 009728
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำรากุมารเวชศาสต..


 Copyright 2024. Bcnsprnw @Library