เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399123468
003     ULIB
008    140923s2556||||th 000 0 tha d
020    ^a9786161113902
060 04 ^aWY160^bก492 ล.1
245 00 ^aการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1 /^cบรรณาธิการ, ฉวีวรรณสัตยธรรม , แผ จันทร์สุข , ศุกร์ใจ เจริญสุข
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ:^bโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข,^c2556
300    ^aก-ง, 299 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c27 ซม.
650  7 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
650  7 ^aสุขภาพจิต^xการพยาบาล
700 0  ^aฉวีวรรณ สัตยธรรม,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aแผ จันทร์สุข,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aศุกร์ใจ เจริญสุข,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aสถาบันพระบรมราชชนก. ^bโครงการสวัสดิการวิชาการ
945    ^p260^l0^i035607
945    ^p260^l0^i035608
945    ^p260^l0^i035609
945    ^p260^l0^i035610
945    ^p260^l0^i035611
945    ^p260^l0^i035612
945    ^p260^l0^i035613
945    ^p260^l0^i035614
945    ^p260^l0^i035615
945    ^p260^l0^i035616
945    ^p260^l0^i035617
945    ^p260^l0^i035618
945    ^p260^l0^i035619
945    ^p260^l0^i035620
945    ^p260^l0^i035621
945    ^p260^l0^i035622
945    ^p260^l0^i035623
945    ^p260^l0^i035624
945    ^p260^l0^i035625
945    ^p260^l0^i035626
945    ^p260^l0^i037625
945    ^p260^l0^i037626
945    ^p260^l0^i037627
945    ^p260^l0^i037628
945    ^p260^l0^i037629
999    ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 ก492 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 035607
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 035616
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 035617
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 035618
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.13 
  Barcode: 035619
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.14 
  Barcode: 035620
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.15 
  Barcode: 035621
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.16 
  Barcode: 035622
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.17 
  Barcode: 035623
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.18 
  Barcode: 035624
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.19 
  Barcode: 035625
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 035608
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.20 
  Barcode: 035626
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY160 ก492 ล.1 ฉ.21 
  Barcode: 037625
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY160 ก492 ล.1 ฉ.22 
  Barcode: 037626
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY160 ก492 ล.1 ฉ.23 
  Barcode: 037627
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY160 ก492 ล.1 ฉ.24 
  Barcode: 037628
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WY160 ก492 ล.1 ฉ.25 
  Barcode: 037629
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 035609
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 035610
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 035611
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 035612
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 035613
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 035614
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 035615
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชแ..


 Copyright 2021. Bcnsprnw @Library