เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399123485
003     ULIB
008    140924s2556||||th 000 0 tha d
020    ^a9786161118419
060 04 ^aWY160^bก492 ล.2
245 00 ^aการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ฉบับปรับปรุง)เล่มที่ 2 /^cบรรณาธิการ, ฉวีวรรณ สัตยธรรม
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 (16มค.57)
260    ^aนนทบุรี :^bโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก,^c2556
300    ^a304 หน้า :^bภาพประกอบ ; ตาราง ;^c26 ซม.
504    ^aบรรณานุกรม
650  7 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
650  7 ^aสุขภาพจิต^xการพยาบาล
700 0  ^aฉวีวรรณ สัตยธรรม,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aแผ จันทร์สุข,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aศุกร์ใจ เจริญสุข^eบรรณาธิการ
710 2  ^aกระทรวงสาธารณสุข. ^bสถาบันพระบรมราชชนก.^bโครงการสวัสดิการวิชาการ
945    ^p230^l0^i035646
945    ^p230^l0^i035647
945    ^p230^l0^i035648
945    ^p230^l0^i035649
945    ^p230^l0^i035650
945    ^p230^l0^i035651
945    ^p230^l0^i035652
945    ^p230^l0^i035653
945    ^p230^l0^i035654
945    ^p230^l0^i035655
945    ^p230^l0^i035656
945    ^p230^l0^i035657
945    ^p230^l0^i035658
945    ^p230^l0^i035659
945    ^p230^l0^i035660
945    ^p230^l0^i035661
945    ^p230^l0^i035662
945    ^p230^l0^i035663
945    ^p230^l0^i035664
945    ^p230^l0^i035665
945    ^p230^l0^i035666
945    ^p230^l0^i035667
945    ^p230^l0^i035668
945    ^p230^l0^i035669
945    ^p230^l0^i035670
999    ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 035646
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.10 
  Barcode: 035655
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.11 
  Barcode: 035656
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.12 
  Barcode: 035657
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.13 
  Barcode: 035658
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.14 
  Barcode: 035659
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.15 
  Barcode: 035660
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.16 
  Barcode: 035661
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.17 
  Barcode: 035662
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.18 
  Barcode: 035663
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.19 
  Barcode: 035664
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 สิงหาคม 2565
  จอง
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 035647
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.20 
  Barcode: 035665
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.21 
  Barcode: 035666
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.22 
  Barcode: 035667
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.23 
  Barcode: 035668
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.24 
  Barcode: 035669
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.25 
  Barcode: 035670
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 035648
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.4 
  Barcode: 035649
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.5 
  Barcode: 035650
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.6 
  Barcode: 035651
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.7 
  Barcode: 035652
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.8 
  Barcode: 035653
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ก492 ล.2 ฉ.9 
  Barcode: 035654
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชแ..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library