เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399123622
003     ULIB
008    141020s2557||||th 000 0 tha d
020    ^a9789741958733
060  4 ^aWY160^bว464พ ล.1
100 0  ^aวาทินี สุขมาก
245 10 ^aการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 /^cวาทินี สุขมาก
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aมหาสารคราม :^bกากะเยียสำนักพิมพ์,^c2557
300    ^a215 หน้า :^bภาพประกอบ
650  7 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเวช^xการดูแล
945    ^p219^l0^i036332
945    ^p219^l0^i036333
945    ^p219^l0^i036334
945    ^p219^l0^i036335
945    ^p219^l0^i036336
945    ^p219^l0^i036337
945    ^p219^l0^i036338
945    ^p219^l0^i036339
945    ^p219^l0^i036340
945    ^p219^l0^i036341
945    ^p219^l0^i036342
945    ^p219^l0^i036343
945    ^p219^l0^i036344
945    ^p219^l0^i036345
945    ^p219^l0^i036346
945    ^p219^l0^i036347
945    ^p219^l0^i036348
945    ^p219^l0^i036349
945    ^p219^l0^i036350
945    ^p219^l0^i036351
945    ^p219^l0^i036352
945    ^p219^l0^i036353
945    ^p219^l0^i036354
945    ^p219^l0^i036355
945    ^p219^l0^i036356
999    ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 036332
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 036341
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 036342
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 036343
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.13 
  Barcode: 036344
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.14 
  Barcode: 036345
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.15 
  Barcode: 036346
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.16 
  Barcode: 036347
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.17 
  Barcode: 036348
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.18 
  Barcode: 036349
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2565
  จอง
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.19 
  Barcode: 036350
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 036333
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.20 
  Barcode: 036351
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.21 
  Barcode: 036352
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.22 
  Barcode: 036353
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.23 
  Barcode: 036354
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.24 
  Barcode: 036355
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.25 
  Barcode: 036356
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 036334
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 036335
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 036336
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 036337
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 036338
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 036339
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ว464พ ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 036340
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วาทินี สุขมาก]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสุขภาพจ..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library