เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399123625
003     ULIB
008    141020s2554||||th 000 0 tha d
020    ^a9786165051231 (ล.2)
060 04 ^aWY160^bม246ก ล.2
110 2  ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ^bสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
245 10 ^aการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15=^bMental healthpromotion and psychiatric nursing /^cสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 13
260    ^aนนทบุรี :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2554
300    ^a478 หน้า. ;^c30 ซม.
500    ^a^"เอกสารการสอนชุดวิชา 51102 หน่วยที่ 8-15^" --หน้าปกใน
650  7 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
650  7 ^aการส่งเสริมสุขภาพจิต
945    ^p0^l0^i036404
945    ^p0^l0^i036405
945    ^p0^l0^i036406
945    ^p0^l0^i036407
945    ^p0^l0^i036408
945    ^p0^l0^i036409
945    ^p0^l0^i036410
945    ^p0^l0^i036411
945    ^p0^l0^i036412
945    ^p0^l0^i036413
945    ^p0^l0^i036414
945    ^p0^l0^i036415
945    ^p0^l0^i036416
945    ^p0^l0^i036417
945    ^p0^l0^i036418
945    ^p0^l0^i039472
999    ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 036404
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.10 
  Barcode: 036413
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
  จอง
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.11 
  Barcode: 036414
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.12 
  Barcode: 036415
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.13 
  Barcode: 036416
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.14 
  Barcode: 036417
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.15 
  Barcode: 036418
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.16 
  Barcode: 039472
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 036405
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 036406
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.4 
  Barcode: 036407
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.5 
  Barcode: 036408
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.6 
  Barcode: 036409
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.7 
  Barcode: 036410
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.8 
  Barcode: 036411
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY160 ม246ก ล.2 ฉ.9 
  Barcode: 036412
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพจิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การส่งเสริมสุขภา..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library