เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399123732
003     ULIB
008    141125s2556||||th 000 0 tha d
020    ^a9789743452758
060 04 ^aWY100^bว528ก
245 00 ^aกระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล :การนำไปใช้ในคลินิก =^b(Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice) /^cวิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ]
246 31 ^aNursing process and nursing diagnosis : application toclinical practice
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3
260    ^aกรุงเทพฯ :^bบพิธการพิมพ์,^c2556
300    ^a439 หน้า ;^c21 ซม.
650  7 ^aการพยาบาล
650  7 ^aกระบวนการพยาบาล
650  7 ^aการพยาบาล, การวินิจฉัย
700 0  ^aวิจิตรา กุสุมภ์,^eบรรณาธิการ
945    ^p290^l0^i005423
945    ^p290^l0^i005422
945    ^p290^l0^i005434
945    ^p290^l0^i005431
945    ^p290^l0^i005430
945    ^p290^l0^i005429
945    ^p290^l0^i005428
945    ^p290^l0^i005427
945    ^p290^l0^i005426
945    ^p290^l0^i005421
945    ^p290^l0^i005420
945    ^p290^l0^i005433
945    ^p290^l0^i005432
945    ^p290^l0^i005425
945    ^p290^l0^i005424
945    ^p290^l0^i037001
945    ^p290^l0^i037002
945    ^p290^l0^i037003
945    ^p290^l0^i037004
945    ^p290^l0^i037005
945    ^p290^l0^i037006
945    ^p290^l0^i037007
945    ^p290^l0^i037008
945    ^p290^l0^i037009
945    ^p290^l0^i037010
945    ^p290^l0^i037011
945    ^p290^l0^i037012
945    ^p290^l0^i037013
945    ^p290^l0^i037014
945    ^p290^l0^i037015
999    ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ว528ก ฉ.1 
  Barcode: 037001
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.10 
  Barcode: 037010
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.11 
  Barcode: 037011
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 ตุลาคม 2562
  จอง
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.12 
  Barcode: 037012
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.13 
  Barcode: 037013
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.14 
  Barcode: 037014
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.15 
  Barcode: 037015
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.16 
  Barcode: 005420
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.17 
  Barcode: 005421
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.18 
  Barcode: 005422
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
  จอง
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.19 
  Barcode: 005423
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.2 
  Barcode: 037002
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.20 
  Barcode: 005424
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.21 
  Barcode: 005425
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.22 
  Barcode: 005426
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.23 
  Barcode: 005427
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.24 
  Barcode: 005428
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.25 
  Barcode: 005429
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.26 
  Barcode: 005430
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.27 
  Barcode: 005431
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.28 
  Barcode: 005432
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.29 
  Barcode: 005433
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.3 
  Barcode: 037003
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 ธันวาคม 2565
  จอง
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.30 
  Barcode: 005434
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.4 
  Barcode: 037004
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.5 
  Barcode: 037005
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.6 
  Barcode: 037006
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.7 
  Barcode: 037007
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.8 
  Barcode: 037008
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY100 ว528ก ฉ.9 
  Barcode: 037009
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การวินิจฉัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระบวนการพยาบาลแ..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library