กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (1,001)
อนุสรณ์งานศพ (1)
Book การพยาบาล (978)
หนังสืออ้างอิง (3)
งานวิจัย (496)
วิทยานิพนธ์ (124)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ (10,615)
การศึกษาทั่วไป (789)
แผ่น DVD (1)
จุลสาร (1)
หนังสือสำรอง (820)
วารสาร (333)

สถานที่จัดเก็บ
ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. (1,121)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร (1,103)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป (8,893)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

นวนิยาย (885)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (1)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิจัย (471)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วารสาร (321)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

วิทยานิพนธ์ (68)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

หนังสือทั่วไป:l:General Books (10,635)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

นวนิยาย:l:Fiction (1,211)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิจัย:l:Research Room (500)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วารสาร (337)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

วิทยานิพนธ์:l:thesis Room (70)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

หนังสือพิมพ์ (146)
   (ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)


ภาษา
1. Thai (13,682)
2. English (652)

ปี
1. 2565 (26)
2. 2564 (171)
3. 2563 (280)
4. 2562 (366)
5. 2561 (428)
มีอีก 75 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
ปรัชญา(46) บอก(22) บำบัด(412) อ่าน(84) ผู้ป่วย(1,017) เด็ก(1,115) กาญจนาภิเษก(2) หนังสือ(194) 5d454(0) เต๋า(3) น่ารัก(6) รัก(2,230)