เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง กลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้=Group psychotherapy for the health professions : Concept and application /ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ISBN 9789746729185
 ผู้แต่ง ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Group psychotherapy for the health professions : Concept and application
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
 เลขเรียก WM430 ภ376ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม ก-ง, 186 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ จิตเวชศาสตร์
 หมายเหตุ Contents: 1.ความเป็นมาและประเภทของกลุ่มจิตบำบัด
--2.แนวคิดทฤษฎีในการทำกลุ่มจิตบำบัด
--3.ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของผู้นำกลุ่ม
--4.กลยุทธ์การทำกลุ่มจิตบำบัด
--5.ปัญหาที่พบในการดำเนินกลุ่มและแนวทางแก้ไข
--6.การวางแผนการทำกลุ่มจิตบำบัด
--7.การประเมินผลการทำกลุ่มจิตบำบัด
 หัวเรื่อง จิตบำบัดหมู่
 หัวเรื่อง กลุ่มจิตบำบัด
 หัวเรื่อง ผู้ป่วยทางจิตเวช,--การดูแล
 หัวเรื่อง บุคลากรสาธารณสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WM430 ภ376ก ฉ.1 
  Barcode: 23741
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM430 ภ376ก ฉ.2 
  Barcode: 23742
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM430 ภ376ก ฉ.3 
  Barcode: 23743
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM430 ภ376ก ฉ.4 
  Barcode: 23744
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ
WM430 ภ376ก ฉ.5 
  Barcode: 23745
ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์
►หนังสือทั่วไป:l:General Books
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ]

    หัวเรื่อง [จิตบำบัดหมู่]
    หัวเรื่อง [กลุ่มจิตบำบัด]
    หัวเรื่อง [บุคลากรสาธารณสุข]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กลุ่มจิตบำบัดสำห..


 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library