เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399126019
003     ULIB
008    180503s2560||||th 000 0 tha d
020    ^a9786164451711
060 04 ^aWY154^bก492
245 00 ^aการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม =^bCritical care/^bวิจิตรา กุสุมภ์
246 31 ^aCritical care nursing : A holistic approach
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 6
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสหประชาพาณิชย์,^c2560
300    ^a667 หน้า ^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
504    ^aมีบรรณานุกรมและดัชนี
650  4 ^aผู้ป่วยหนัก, การดูแล
650  4 ^aภาวะฉุกเฉิน^xการพยาบาล
700 0  ^aวิจิตรา กุสุมภ์,^eบรรณาธิการ
945    ^p420^l0^i005331
945    ^p420^l0^i005330
945    ^p420^l0^i005329
945    ^p420^l0^i005328
945    ^p420^l0^i005327
945    ^p420^l0^i005326
945    ^p420^l0^i003470
945    ^p420^l0^i003471
945    ^p420^l0^i003472
945    ^p420^l0^i003473
945    ^p420^l0^i003474
945    ^p420^l0^i003475
945    ^p420^l0^i003476
945    ^p420^l0^i003477
945    ^p420^l0^i003478
945    ^p420^l0^i003479
945    ^p420^l0^i003480
945    ^p420^l0^i003481
945    ^p420^l0^i003482
945    ^p420^l0^i003483
945    ^p420^l0^i003484
945    ^p420^l0^i003485
945    ^p420^l0^i003486
945    ^p420^l0^i003487
945    ^p420^l0^i003488
945    ^p420^l0^i003489
999    ^aประนอม เกษจรัล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน

รายการสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. Book การพยาบาล
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY154 ก492 ฉ.1 
  Barcode: 003470
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.10 
  Barcode: 003479
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.11 
  Barcode: 003480
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.12 
  Barcode: 003481
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.13 
  Barcode: 003482
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 สิงหาคม 2564
  จอง
6. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.14 
  Barcode: 003483
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 5 มิถุนายน 2566
  จอง
7. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.15 
  Barcode: 003484
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.16 
  Barcode: 003485
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.17 
  Barcode: 003486
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.18 
  Barcode: 003487
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
สถานะ=หายและจ่ายแล้ว
WY154 ก492 ฉ.19 
  Barcode: 003488
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.2 
  Barcode: 003471
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.20 
  Barcode: 003489
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.21 
  Barcode: 005326
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.22 
  Barcode: 005327
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.23 
  Barcode: 005328
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.24 
  Barcode: 005329
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.25 
  Barcode: 005330
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.26 
  Barcode: 005331
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.3 
  Barcode: 003472
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.4 
  Barcode: 003473
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.5 
  Barcode: 003474
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.6 
  Barcode: 003475
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.7 
  Barcode: 003476
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 สิงหาคม 2564
  จอง
25. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.8 
  Barcode: 003477
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. Book การพยาบาล
Book การพยาบาล
WY154 ก492 ฉ.9 
  Barcode: 003478
ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยหนัก, การดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วย..


 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library