เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
"กระเพาะอาหาร"อวัยวะที่ไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหาร
   พิมลวัลย์ ดีงามสุข / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WI100
พ728ก 2552 
"กระเพาะอาหาร"อวัยวะที่ไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหาร
   พิมลวัลย์ ดีงามสุข / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WI400
พ725ก 2552 
"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ขอ..
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB2341.8ธ5
ก485ส 2544 
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง
   อิศรางค์ นุชประยูร / 2556
   การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
PE1127.M4
อ756ภ 
"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนาตลอดชีวิต
   สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์ / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL348
ส257ส 
"หนึ่งในโลก" : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่
   อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 2490- / 2549
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586
อ112ห 2549 
"ไข้หวัดใหญ่"โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ / 2550
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WC515
ช576ข 2550 
&
   & 225;aนวลศิริ เปาโรหิตย์. / 2550
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
(จ้าง)ทำวีดิทัศน์อย่างไร..ไม่ให้ผิดหวัง
   วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
TR899
ว656จ 2553 
(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวร..
    / 2543
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546
อ658ร 2543 
(ร่าง)กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540JT3
ร399 2544 
(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก
   tintin / 2553
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว.
ท466ม 2553 
50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด
   ชาน, แอกเนส / 2562
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS113
ช521ห 
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546,2548-2556).
   จริยาภรณ์ กระบวนแสง / 2556
   Book การพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA13
ห159 
1 ทศวรรษ สุขภาพคนไทย 2556.
    / 2556
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100
ส743 
1 นาที แนะวิธีเสริมมงคลสำหรับชีวิตประจำวันด้วยตนเอง
   ปภัสสระเมธี (เปรียญ) / 2550
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4990 ป163ห 
1 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ:กรณีศึกษา 10 จังหวัด
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA546.JT3
ศ653ห 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [718]   [แสดง 20/14353 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library