BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 83 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ อ่าน
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง
   อิศรางค์ นุชประยูร / 2556
   การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
PE1127.M4
อ756ภ 
100 วิธี ช่วยให้ลูกอ่านเก่ง
   สองขา / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB1050
ส839ว 2552 
100 วิธี ช่วยให้ลูกอ่านเก่ง
   สองขา / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS113
ส839ห 
50วิธีอ่านใจคนรัก
   ศักดิ์บวร
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF637
ศ322ว 2548 
Acute care pediatrics
   ประพันธ์ อ่านเปรื่อง / 2554
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WS200
ป319อ 2554 
Acute care pediatrics
    / 2554
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200
ป319อ 
CU-TEP reading : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2560
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
ส779cu 
CU-TEP reading : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2560
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ,การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),นวนิยาย:l:Fiction(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
PE1128
ส779cu 
Love and share = รักและแบ่งปัน
   แมคดอนเนล, สจว๊ต / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1131
ล877 2545 
The review book of practical ECG
   องค์การ เรืองรัตนอัมพร, บรรณาธิการ / 2555
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG39
อ114T 
The review book of practical ECG
    / 2555
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WG39
R545 
กระต่ายตื่นตูม ชุดนิทานสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หนูอ่านเอ..
    / 2561
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS103
ก344ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/83 รายการ]

 Copyright 2021. Bcnsprnw @Library