1092 1811 1887 1458 1418 1127 1360 1785 1317 1694 1844 1875 1422 1685 1234 1285 1432 1288 1424 1374 1506 1904 1202 1715 1072 1475 1858 1835 1278 1684 1689 1839 1066 1440 1874 1332 1316 1244 1924 1037 1368 1913 1863 1507 1267 1654 1161 1077 1620 1717 1331 1873 1285 1165 1077 1205 1716 1672 1865 1720 1370 1088 1866 1758 1683 1980 1524 1661 1970 1017 1028 1491 1341 1321 1342 1338 1414 1242 1593 1767 1475 1289 1598 1809 1776 1613 1049 1548 1267 1596 1911 1320 1361 1606 1563 1229 1117 1037 1469 BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
สวย อ่อนเยาว์ เสกได้ใน 28 วัน
   อุ๊ อรินดา / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QT255
อ776ส 2552 
คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ
   กฤษฎา บานชื่น / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QT260
ก279ค 2551 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่11-15(ฉบ..
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY159
ส627อ ล.3 2551 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด
   ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
QY400
ป111ค ล.1 2552 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด
   ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QY25
ป411ค ล.2 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY159
ก496 2553 
ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
    / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM350
ช175ต 2545 
ตำราจิตเวชศาสตร์
   สมภพ เรืองตระกูล / 2542
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM100
ส247ต 2542 
การพยาบาลเด็ก
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY159
พ239ก 2553 ล.1 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2
    / 2544
   Book การพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY159
ก496 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY159
ก496 2552 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ Medical-surgic..
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY152
ก492 ล.1 2551 
การพยาบาลสูติศาสตร์= Obstetrics Nursing
   วรุณวรรณ ผาโคตร / 2547
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157
ก492 2547 
อาหารรักษาโรค
    / 2542
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB400
ว551ร 2542 
นรีเวชวิทยา
    / 2544
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WP100
น262น 2544 
ทบทวนการผดุงครรภ์ MWR= Midwifery Review,
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY18.2
พ953ท 2553 
ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ ANR= Adult nursing review,
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ,Book การพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 24 ไอเทม)
WY18.2
พ953ท 
ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&C NR = Maternal and child nursi..
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 29 ไอเทม)
WY18.2
พ953ท 2552 
ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&C NR = Maternal and child nursi..
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 29 ไอเทม)
WY18.2
พ953ท 2552 
ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ GNRE = Geriatric nursing revi..
    / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ,Book การพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 27 ไอเทม)
WY18.2
พ953ข 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [280]   [แสดง 20/5596 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library