BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Autism, Infantile
ผลการค้นหา เลขเรียก
ช่วยลูกออทิสติก : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ไม่ยอมแพ้
   อุมาพร ตรังคสมบัติ / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
618.928982
อ462ช
WM203.5
อ833ช 2545 
พัฒนาการบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก ตามแนวทางป้าหมอเพ็ญ
   ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM203
ด437 2545 
เด็กพิเศษ ช่วยได้ไม่ยาก
   นภัทร พุกกะณะสุต / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM105.5
น195ด 2552 
เด็กพิเศษ ช่วยได้ไม่ยาก
   นภัทร พุกกะณะสุต / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105.5
น195ด 2552 
เรื่องธรรมดาของ ออทิสติก
   จิตติรัตน์ พุกจินดา / 2545
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM203.5
จ426ร 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library