เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
   สมชาย สุขสิริเสรีกุล / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA30
ส241ศ 2551 
โรคเบาหวาน = Cases approach for diabetes mellitusmanagement
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WK810
ร924บ 2553 
ตำราคลอดก่อนกำหนด = Preterm labour
   สายฝน ชวาลไพบูลย์ / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WS410
ส661ต 2553 
วิทยาการโรคฟันผุ
   สิทธิชัย ขุนทองแก้ว / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WU270
ส722ว 2552 
โรคกรดไหลย้อน
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WI250
ส781ร 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY157
ส739ก 2553 
คู่มือหมอใหม่
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WB39
ศ324ค 
การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY154.5
ย442ก 2552 
หู คอ จมูกเร่งด่วน
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WV100
ก251ห 2552 
Essential hematology for general practitioner (ฉบับปรับปรุงแ..
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WH100
ธ451E 2553 
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่..
   มรรยาท ณ นคร / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY157.6
ม293ก 
ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์
    / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว.(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 7 ไอเทม)
WB205
ว578ท 2552 
ประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผ่าตัด 2 = Issues and trendsin p..
    / 2547
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY161
อ779ป 2547 
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม1= Nursing care plans &do..
   คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY100
ค336ก ล.1 2552 
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม2= Nursing care plans &do..
   คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล / 2552
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY100
ค336ก 2552 ล.2 
จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค = Psychotherapy : theoriesand tech..
   ทินกร วงศ์ปการันย์ / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WM420
ท446จ 2553 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป..
    / 2547
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
LB1027.42
ว451ก 2547 
คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WC534
ค695 2553 
คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์),ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
QZ200
ค695 2553 
คู่มือทักษะการสื่อสาร How to ?
    / 2553
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
W62
ก695ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [272]   [แสดง 20/5437 รายการ]

 Copyright 2023. Bcnsprnw @Library