BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ผดุง อารยะวิญญู
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single subject design
   ผดุง อารยะวิญญู
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HA62
ช522ศ มปป. 
การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single subject design
   ผดุง อารยะวิญญู
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1028
ผ179ก 
กิจกรรมการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
   ผดุง อารยะวิญญู / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM203.5
ผ179ก 2551 
กิจกรรมการฝึกทักษะเด็กออทิสติก
   ผดุง อารยะวิญญู / 2551
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ผ179ก 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library