BCNSPRNW ULIB Ver.6.0+V

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Elmetaher, Hosam
ผลการค้นหา เลขเรียก
TOEFL ITP test listening, grammar & reading
   Elmetaher, Hosam / 2017
   การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
PE1128
E48T 
TOEFL ITP test listening, grammar & reading
   Elmetaher, Hosam
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
E48T 
TOEFL ITP test
   Elmetaher, Hosam / 2017
   การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
E48TG 
TOEFL ITP test
   Elmetaher, Hosam / 2017
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
E48TG 
TOEFL ITP test
   Elmetaher, Hosam / 2017
   การศึกษาทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
E48TR 
TOEFL ITP test
   Elmetaher, Hosam / 2017
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป:l:General Books(ห้องสมุดวิทยาเขตนครสวรรค์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128
E48TR 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Copyright 2022. Bcnsprnw @Library